เคสที่ 3 – พ่อแม่ไม่มีบัญชีเงินฝาก นักเรียนรับรองค่าใช้จ่ายตัวเอง วีซ่าจะผ่านหรือไม่

คำตอบ: กรณีนักเรียนรับรองค่าใช้จ่ายตนเอง เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีบัญชีเงินฝาก เคสแบบนี้โอกาสผ่านน้อยมาก…99% คือ ถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความผูกพันกับประเทศถิ่นฐานกำเนิดได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีความลังเลสงสัยการยื่นขอวีซ่า ปรึกษา EDCOUNSELOR สิครับ…โทร 098.202.0956 ไลน์ edcounselor…เรามีบริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียน : ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอังกฤษ