คำนำ “บันทึกการเดินทางของอิป้าชะนีอินดี้ – The Travel Journal of Indie Lady EPA”

“บันทึกการเดินทางของอิป้าชะนีอินดี้” หรือ “The Travel Journal of Indie Lady EPA” เป็นหนึ่งในโปรเจ็คที่เหมือนจะไร้สาระแต่มีสาระ ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ EDCOUNSELOR ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนโดยเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาระดับมืออาชีพของ EDCOUNSELOR ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงด้านแนะแนวการศึกษาต่างประเทศมากกว่า 15 ปี รวมทั้งเคยเรียนและใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจริง ในนามปากกาว่า “อิป้า”

EdCounselor at Santa Monica

เกี่ยวกับผู้เขียน :

“อิป้า” เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“อิป้า” เริ่มเข้าสู่วงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่อายุ 24 ปี คือ หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“อิป้า” มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างโชกโชน โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา

“อิป้า” มีประสบการณ์ในเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศมากมาย เช่น สหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา จีน เกาหลี ฯลฯ

“อิป้า” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแชร์ประสบการณ์บางส่วนเกี่ยวการท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันอยากไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ชีวิตนี้เป็นของเหลือน้อย กินให้อิ่ม นอนให้หลับ เที่ยวให้สนุก ทำหน้าที่ตามสมมติของการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุด และอยู่หนือสมมติให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ…นี่คือนิยามการใช้ชีวิตของ”อิป้า”

Copyright © EDUCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด