เรียนภาษา Washington DC – ILI

International Language Institute (ILI) สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ก่อตั้งเมื่อปี 1970 (พ.ศ.2513) ถ้าคุณกำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดี และได้มาตรฐานสักแห่งในเมือง Washington มลรัฐ D.C. แล้วล่ะก็ เรากล้ารับรองได้เลยว่า คุณคิดถูกแล้วที่เลือกเรียนกับสถาบันของเรา เราเมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายโปรแกรมให้ได้คุณเลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Intensive English Program หรือจะเป็นหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, GRE และ GMAT และที่สำคัญอัตราค่าเล่าเรียนของเราเมื่อเทียบกับคุณภาพของสถาบันแล้ว ไม่แพงอย่างที่คุณคิด

ที่ตั้งสถาบัน :
1337 Connecticut Ave NW
4th Floor
Washington, DC 20036
Ph: 202-362-2505
Fax: 202-686-5603
Email: ili@ilidc.com
Web: www.ilidc.com

ค่าเล่าเรียนปี 2015 : Washington, DC
Application Fee (non-refundable) $50
Tuition (for 4 weeks, all levels & TOEFL prep) $780
Tuition GRE or GMAT Preparation (for 4 weeks) $850
Books (depending on level) $50-134
SEVIS Registration Fee (paid to SEVP) $200
Homestay Placement Fee (non-refundable) $150
Homestay (for 4 weeks) $925

หลักสูตรแนะนำจาก Major Education สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยวีซ่านักเรียน (F-1 Student)
อัตราค่าเรียนหลักสูตร Intensive English Program (Morning) + TOEFL Preparation
ตารางเรียน Monday-Friday from 9:00am to 2:10pm (จำนวนชั่วโมง 25 Hours/สัปดาห์)
ค่าเล่าเรียน USD$ 780/ 4 Weeks

ค่าใช้จ่าย 800x124 (1)

ค่าเล่าเรียน 3 เดือน USD$ 2,340.- คิดเป็นเงินไทย 74,880 บาท
ค่าเล่าเรียน 4 เดือน USD$ 3,120.- คิดเป็นเงินไทย 99,840 บาท
ค่าเล่าเรียน 5 เดือน USD$ 3,900.- คิดเป็นเงินไทย 124,800 บาท
ค่าเล่าเรียน 6 เดือน USD$ 4,680.- คิดเป็นเงินไทย 149,760 บาท

อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 32 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าใบสมัคร ค่าส่ง I-20 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน ค่าธรรมเนียม Sevis Fee (I-901) เป็นต้น

อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนยื่นใบสมัคร Major Education หมายเลขโทรศัพท์ 098.202.0956 หรือ LINE: holyclovers

major education 1600x440 (3)

โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน F-1 จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ค่าเล่าเรียนข้างบนเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษปานกลาง กรณีนักเรียนมีพื้นภาษาค่อนข้างอ่อน Major Education แนะนำว่า ควรลงเรียนไม่ต่ำกว่า 9 เดือน – 1 ปี

Copyright © MAJOR EDUCATION. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด