ประสบการณ์ปัดฝุ่นภาษาอังกฤษอันแสนสนุกของอาจารย์จี๊ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ประเทศอังกฤษ