SERVICES

EDCOUNSELOR ให้บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร ครอบคลุมประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอังกฤษ

EDCOUNSELOR ให้บริการครบเครื่องเรื่องเรียนนอก: #แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ #สมัครเรียนให้ทุกขั้นตอน #จัดทำวีซ่านักเรียนและผู้ปกครอง #จัดหาที่พัก #จัดหารถรับส่งที่สนามบิน #ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง #จัดหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ #ติดตามผลหลังเดินทางและดูแลจนกว่าจะเรียนจบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาของ EDCOUNSELOR ล้วนมีประสบการณ์ตรงในสายงานด้านการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ รวมทั้งเคยศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศ “คำปรึกษาคู่จริยธรรม” คือ หลักปรัชญาในการประกอบวิชาชีพของ EDCOUNSELOR

EDCOUNSELOR จึงปรารถนาที่จะเห็นคุณมีอนาคตที่สดใสด้วยการศึกษาที่ดี และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณในต่างแดน

คุณจะได้เข้าเรียนในสถาบันที่ดี เหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษา และงบประมาณทางการเงินที่มีคุณมีอย่างแน่นอน ทุกขั้นตอนในการดำเนินเรื่องจะเป็นไปอย่างจริงใจ อบอุ่น ไว้ใจได้ ซื่อสัตย์สุจริต และนี่ก็คือ คำสัญญาจาก EDCOUNSELOR

อะไร คือ สิ่งที่ทำให้ EDCOUNSELOR แตกต่างจากศูนย์แนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า 200 แห่งในประเทศไทย

คำตอบ คือ “ EDCOUNSELOR ให้คำปรึกษาด้วยจริยธรรมอย่างแท้จริง EDCOUNSELOR เป็นองค์กรอิสระไม่ได้หวังผลกำไร ดังนั้น EDCOUNSELOR จึงไม่ผลักดันให้นักเรียนไปเรียนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เฉพาะทาง EDCOUNSELOR เป็นตัวแทนเท่านั้น…แล้วจะมีศูนย์แนะแนวต่างประเทศสักกี่แห่งกันที่เป็นเหมือนเรา”

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด