FOUNDER

“เส้นทางในสายงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศของข้าพเจ้านั้น เริ่มต้นขึ้นมาจากความไม่ตั้งใจนัก เช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ส่วนใหญ่ที่ยังไม่เข้าใจว่า ตัวเองต้องการทำอะไร…ในสมัยนั้น เมื่อซัก 15 กว่าปีก่อน ข้าพเจ้าไม่มีไอเดียอะไรเลยเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ อาจเพราะไม่เคยมีความคิดจะไปเรียนนั่นเอง

ชีวิตหลังเรียนจบมหาวิยาลัยของข้าพเจ้าค่อนข้างหลักลอยและไร้ทิศทาง ว่างงานหลังเรียนจบอยู่ประมาณ 8-9 เดือน จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนรักคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จุดประกายให้ข้าพเจ้าได้รู้จักกับเส้นทางสายอาชีพนี้

เรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนคนนี้ของข้าพเจ้าจะไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย เค้าได้ไปใช้บริการของศูนย์แนะแนวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักอย่างมากในสมัยนั้น…และก็บังเอิญที่ว่า ศูนย์แนะแนวแห่งนั้นต้องการรับพนักงานพอดี…และเส้นทางสายอาชีพของข้าพเจ้าจึงเริ่มต้นมาตั้งแต่วันนั้น…ถึงปัจจุบัน”

Copyright © THE EDUCATIONAL COUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด