COMPANY PROFILE

สถาบันแนะแนวการศึกษานานาชาติ EDCOUNSELOR เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งโดยคณาจารย์แนะแนวการศึกษานานาชาติที่มีความชำนาญในสายงาน EDCOUNSELOR เป็นองค์กรอิสระที่ให้ข้อมูลทางด้านการศึกษานานาชาติ และจดทะเบียนธุรกิจอย่างถูกต้องในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

สถาบันแนะแนวการศึกษานานาชาติ EDCOUNSELOR บริการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์แนะแนวการศึกษาระดับชำนาญการ มีประสบการณ์ตรงด้านแนะแนวการศึกษานานาชาติมากว่า 14 ปี ดังนั้น จึงมั่นใจได้ในคำปรึกษาและการวางแผนการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคุณ

สถาบันแนะแนวการศึกษานานาชาติ EDCOUNSELOR เป็นองค์กรขนาดจิ๋วแต่ความแจ๋วในการให้บริการนั้น ไม่มีสองเป็นรองใคร เราให้บริการครบเครื่องเรื่องเรียนนอกโดยทีมงานคุณภาพ เราพร้อมและยินดีให้บริการคุณอย่างเต็มกำลังและเต็มใจ พ่วงมาด้วยความจริงใจเกินร้อยตลอดกาล

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด